Fietserletselschade.nl

Wat is letselschade veroorzaakt bij het fietsen?

Letselschade onstaan door en bij het fietsen is de schade die wordt ervaren en het letsel wat ontstaat zowel lichamelijk als geestelijk als gevolg van een fietsongeluk. Dit kan een ongeluk zijn zonder toedoen van derden ( eenzijdig) maar ook door andere mensen veroorzaakt onder andere door een ongeval in het verkeer.

Indien de schade door andere mensen wordt veroorzaakt tijdens bijvoorbeeld een verkeersongeval, heeft u vaak recht op een schadevergoeding. Mocht u zelf schuldig  zijn aan het fietsongeluk, dan zijn er ook mogelijkheden. Vooral wanneer u een fiets opzittende verzekering heeft afgesloten.

Letsolv het fiets letselschadebureau kan vervolgens namens u een claim bij de betrokken partij indienen. Neem contact op 

Hoe ontstaat schade veroorzaakt bij het fietsen?

De meest voorkomende schade veroorzaakt bij het fietsen ontstaat meestal door een verkeersongelukl of door een niet deugdelijke fiets of E-bike.

Letsolv helpt bij fietsletselschade door actieve begeleiding bij de (juridische) behandeling van de schade.

Welke schaden veroorzaakt bij het fietsen zijn er?

Zowel lichamelijk letsel als psychisch letsel kan ontstaan door schade veroorzaakt bij het fietsen.

Lichamelijk letsel is meestal direct zichtbaar en te associeren aan het fietsongeluk.

Psychisch letsel is vaak moeilijker in verband met het ongeluk te brengen omdat het letsel zich vaak  pas na enige tijd manifesteert. Het is advies is derhalve dan ook om altijd meteen na he ongeval bij de arts langs te gaan ter controle en om het ongeval vast te leggen.

Veel letselschade veroorzaakt bij het fietsen kan op termijn grote gevolgen hebben op u als slachtoffer.

Fietsletselschade in twee groepen worden verdeeld:

Materiële schade

Materiële schade kan je uitdrukken geld(waarde). Voorbeelden zijn: schade aan de fiets , schade aan de  kleding of schade aan andere bezittingen aanwezig  bij het fietsongeval.

Materiële schade zijn ook inkomsten die je mis loopt of de extra kosten die moeten worden uitgegeven als gevolg van het letsel ontstaan door het fietsongeval. Zoals bijvoorbeeld extra huishoudeijke hulp.

Immateriële schade

Immateriële schade is schade door gevoel van treurnis , misere. minder lol in het leven of psychise ellende.

Financiële tegemoetkomingen voor materiële en immateriële schade kunnen samen gaan in 1 totale schadevergoeding.

Voorbeelden van Immateriële schade zijn:

  • fysieke pijn
  • verdriet
  • depressiviteit
  • hulpeloosheid
  • niet meer op stap kunnen of vakanties boeken

Voor een inschatting van uw eigen situatie Neem contact op 

 

De gevolgen van letselschade veroorzaakt bij het fietsen

Fietser letselschade kan een grote impact hebben . Zelfs als u in eerste instantie denkt het valt wel mee. Uw leven kan totaal veranderen door de lichamelijke ,psychische en/of financiële gevolgen van een fietsongeval . Op de korte en de lange termijn. Daarom moet u de gevolgen van letselschade niet onderschatten en deze goed aanpakken.

Bent u slachtoffer van fietserletselschade? Raadpleeg dan ons stappenplan bij letselschade.

Wanneer heeft u recht op een schadevergoeding?

Bij het oplopen van letselschade veroorzaakt tijdens het fietsen  denkt u niet altijd meteen aan een schadevergoeding. Wanneer u letselschade oploopt betekent dat niet dat u als slachtoffer altijd recht heeft op een schadevergoeding.

Wanneer de “tegenpartij” aansprakelijk kan worden gesteld zou er een schadevergoeding kunnen worden geclaimd. Aansprakelijkheid wordt via het Nederlands Recht bepaalt. Wij helpen u graag. Neem contact op