Zorg voor bewijzen

Zorg er voor dat u meteen van het ongeval en de situatie voldoende bewijzen verzamelt. Zeker wanneer naar uw inschatting de schuld duidelijk bij de andere partij ligt.

 

Raadpleeg een arts

Van belang is om bij letsel zo snel mogelijk direct een arts te bezoeken Allereerst voor uw eigen gezondheid , maar ook om het verband te registreren tussen het letsel en het fietsongeval.

 

Contact zoeken met Letsolv voor juridische bijstand

Als de schuld bij de andere partij ligt kunt u schadevergoeding claimen maar ook als de schuld bij u ligt en u een fiets opzittende verzekering heeft . In dit hele juridisch proces begeleiden wij u stap voor stap.

 

Aansprakelijk stellen

Als u recht heeft op een schadevergoeding zullen wij namens u de andere partij aansprakelijk stellen en in onderhandeling gaan met de verzekeraar van de tegenpartij.

 

Schadeposten vastleggen

Samen met u maken wij opsomming van gederfde inkomsten en de kosten gemaakt ontstaan en als gevolg van uw letselschade. Belangrijk is daarbij om van het begin bewijzen van alle kosten zoals reiskosten, revalidatiekosten eigen bijdrage aan ziektekosten , kosten voor hulpmiddelen vast te leggen en te bewaren.

 

Voorschot aanvragen

Letselschade verhalen kan neemt veel tijd in beslag en kan lang duren, de werkelijke schade staat pas vast als uw medische situatie niet meer verandert. Ondertussen onderhandelen wij als uw letselschade-adviseurs over een voorschot.

 

Eindafrekening

Wij houden in de gaten hoe het met u gaat. Onderdeel van uw uiteindelijke letselschade claim is ook om te kijken naar langdurige schade en de eventuele toekomstige kosten die u moet blijven maken. Op basis van alle bovenstaande stappen wordt met de verzekeraar van de tegenpartij een eindregeling afgesproken.